۱۳٩٢/۱۱/٢٧
 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱۱/٢٧
 

چه زیباست دعا کنیم برای همدیگر...

برای آنان که دردشان خیلی بیشتر از ماست...

.

برای شفای همشون صلوات

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱۱/٢٧
 

نادان را از هر طرف که بنویسی

باز هم نادان است!!!

.

.

امام علی (ع)می فرمایند:

دوست هر کس عقل او ودشمن هر کس جهل اوست.

.

.


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱۱/٢۱
 

روزی دروغ به حقیقت گفت:

میل داری به شنا برویم؟؟

حقیقت ساده پذیرفت

لباسهایش را در آورد  به دریا رفت:

و دروغ لباسهایش را پوشید و رفت.

از آنروز دیگر حقیقت عریان و زشت است

ودروغ ظاهری آراسته و زیبا  دارد.

اما با لباس حقیقت!!!!

.

.

.

 


برچسب‌ها: دروغ, حقیقت, دریا