۱۳٩٢/۱٠/۱٩
 

نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت

مورچه دانه را دوباره بر دوش گرفت وروبه آسمان گفت:

گاهی یادم میرود که هستی

کاش بیشتر نسیم بوزد...

 


برچسب‌ها: