۱۳٩٢/۱۱/٢٧
 

نادان را از هر طرف که بنویسی

باز هم نادان است!!!

.

.

امام علی (ع)می فرمایند:

دوست هر کس عقل او ودشمن هر کس جهل اوست.

.

.


برچسب‌ها: