۱۳٩۳/۱/٩
 

مردک پست که عمری نمک حیدر خورد

 

نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد

 

ایستادم به نوک پنجه ی پا اما حیف

 

دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد

------------------------------------------------

لـعـن الله قـاتـلیـک و ظـالـمـیـک یـا فـاطـمـة الـزهـرا سلام الله علیها

 برچسب‌ها: فاطمیه, زهرا, شهادت, مادر