۱۳٩۳/۱/۱٠
 
می توانیم مکه و مدینه و سوریه برای زیارت نرویم
و برویم زاغه نشین های کنار شهرمان را ببینیم.

و برای مردم مان
یک پیامبر آرامش یا خدای مهربانی باشیم...
می توانیم.


کاش می دانستیم که ما خودمان برای خیلی از آدم ها خداییم
که منتظرش هستند تا امشب بچه هاشان گرسنه به خواب نروند...
کاش می فهمیدیم
کاش می فهمیدیم ...
 

برچسب‌ها: جملات تامل انگیز, زندگی درست, ایثار, گذشت