۱۳٩۳/۱/۱٧
 

دخترک پنج ساله بود که پدرش شهید شد

وقتی دانشگاه قبول شد همه گفتند سهمیه داشته!

اما هیچکس نمیدانست

وقتی کلاس اول بود ومیخواست بابا را یاد بگیرد چند شب در تب

سوخت...

شهدا شرمنده ایم...
برچسب‌ها: