۱۳٩۳/٢/۱۸
 

مــــــــــــــــــــــــادر...

دندانم شکست ...

برای سنگ ریزه ای که

...

در خوراکم بود !

دردم گرفت ...

نه برای دندانم !

برای کم سو شدن

چشمان مادرم ....!

جانم فدای مادر

 برچسب‌ها: مادر