۱۳٩۳/۳/۱
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید...

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید...

میدونی روی لباسش چی نوشته؟؟؟

آرامش خودت رو حفظ کن!

من فقط یه کرو موزوم اضافه دارم.

 


برچسب‌ها: