۱۳٩۳/۳/۱۱
33

حُسیـن جان !

به حُرمت تو ..

نه به شعبـان شهادتے افتاد

و نه ..

به مَحـرم میلادی ..!!

میـلادت بر تمام ِ مظلومـان وُ آزادگـان ِ جهان مُبارک ..برچسب‌ها: