۱۳٩٢/۱٠/۱٦
انتظار...

قطعه ای از پر پرواز کم است

یازده بار شمردیم یکی باز کم است

این همه  اشک که جاریست نه اقیانوس است

عرق شرم زمین است که سرباز کم است...

السلام علیک یا بن الحسن


برچسب‌ها: