چرا ما نمیتونیم امام زمان مون رو ببینم ولی امت های پیشین میتونستند امام زمانشان را ببینید ؟؟؟؟

 

در پاسخ به این سوال باید گفت :چرا امام زمان عج درغیبت هستند؟؟؟

 

 

فرض کنید  یک کوچه چراغ برق ندارد وشب ها همه درتاریکی هستند

خب اهالی اون کوچه از شهرداری درخواست چراغ برق میدن و شهرداری هم برای اون کوچه یک چراغ برق میده ....

بعد از مدتی مردم چراغ اون کوچه رو میشکنند ودوباره شهرداری چراغ میده ....ومردم دوباره میشکنند ...

برای 11 بار دیگه بهشون چراغ نمیده ومیگه تا شما فرهنگ نگهداری از این رو یاد نگیرید بهتون نمیدم ....

داستان غیبت امام عصر عج هم همینه

بقول شیخ مفید

*غیبت او از ناحیه ماست *تا ما فرهنگ نگهداری واستفاده درست از این موهبت های الهی رو نیاموزیم از این نعمت محرومیم

 

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
مریم

سلام دوست عزیز______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____هستم__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*

به یاد شهدای گمنام

آب جیره بندی شده بود. آن هم از تانکری که یک صبح تا شب زیر تیغ آفتاب مانده بود. مگر می شد خورد! به من آب نرسید، لیوان را به من داد و گفت : من زیاد تشنه ام نیست. نصفش رو خوردم؛ بقیه ش رو تو بخور. گرفتم و خوردم . فرداش بچه ها گفتند که اصلا جیره هرکس نصف لیوان آب بود !

حنانه

لیلاجان وبلاگ جدیدت مبارک به من هم سر بزنی ممنون میشم

حنانه

[لبخند][اضطراب][من نبودم] [ناراحت][گل] [تماس][خواب] عالیه ولی من صبورم

محدثه

عیدت مبارک دوست خوبم[چشمک][راک][گل]