30

بنام خدای من و تو...

چشمهایش مهربان است. وقتی میخندد چین صورتش بیشتر میشود.

همان که شوق و ذوق نوه ها درد زانو را از یادش برده .

آری مادر بزرگ را میگویم

همان که برای موفقیت بچه هایش هزار ها صلوات نذر میکند.

همان که اگر یک هفته تو را نبیند دلش بق میکند و بغضش میترکد.

همان که تنهاست....

کسی که هنوز دلبسته به خانه ی کاهگلی اش است

همان که برو بیای شهر و مد و چه چه برایش بی اهمیت است

کسی که هنوز برای مهمان هایش چای هل درست میکند

و غذایش را سرچراغ میپزد.

کسی که هنوز هم زندگی را دوست دارد....

به سلامتی مادر بزرگ

نویسنده:خودم

 

اگه دلت شکست


اگه خیلی وقته مادر بزرگتو ندیدی و صدای قشنگشو نشنیدی..

همین الان پاشو برو بهش تلفن کن و بگو مادربزگ دوست دارم!!!


اگه هم که از دستش دادی براش یه فاتحه بخون

مطمئن باش روحشون آروم میگیره.

پاشو دیگه یا علی...

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید