31

بیست و یک و نیم

با مهندس بازرگان درس ترمودینامیک داشتیم.

برای نمره پایان ترم یه امتحان کتبی میگرفت که18 نمره داشت و 2 نمره هم به امتحان شفاهی و نحوه جزوه نوشتن میدادکه جمعا میشد 20نمره.

ولی سال قبل از اون عباس چمران(برادر مصطفی) از این درس نمره 21/5 گرفته بود.

این قضیه کلی سر و صدا راه انداخته بود که چطور ممکنه یه نفر از 20نمره 21/5 بگیره!!!!!!

مهندس بازرگان هم گفته بود: من به جزوه و امتحان شفاهی 2نمره میدم.

اما جزوه عباس اونقدر دقیق و خوش خطه که 2 نمره براش کمه !

اون سال هم قرار بود دونفر دونفر بریم تو اتاق  استاد تا هم امتحان شفاهی بدیم

وهم جزوه هامون رو نشون بدیم

بعد از اینکه من و مصطفی رفتیم تو مهندس بازرگانبا دقت زیاد شروع کرد به ورق زدن جزوه مصطفی بعد سرش رو اور بالا و گفت:

باید به تو هم مثل برادرت 21/5 بدم!!!!!!!!!!

 


/ 0 نظر / 18 بازدید