انتظار...

قطعه ای از پر پرواز کم است

یازده بار شمردیم یکی باز کم است

این همه  اشک که جاریست نه اقیانوس است

عرق شرم زمین است که سرباز کم است...

السلام علیک یا بن الحسن

/ 1 نظر / 20 بازدید
زهرا

آقا بیا به خاطر باران ظهور کن مارا از این هوای سراسیمه دور کن وقتی برای بدرقه ی عشق میروی از کوچه های خسته ما هم عبور کن...